ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม – ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2023-03-21

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย