กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบการตรวจจับร่องน้ำในสวนโดยใช้การประมวลผลภาพเพื่อใช้นำทางของเรือรดน้ำแบบอัตโนมัติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy