กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเวลามาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทน ของแผนกทดสอบวัตถุดิบ กรณีศึกษาบริษัทผลิตชุดชั้นใน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy