เกี่ยวกับวารสาร

               วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ISSN 2822-0196 (Print), ISSN 2822-020X (Online)) ได้ถูกจัดทำขึ้นให้เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยไม่หวังผลกำไรในการดำเนินการต่างๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้และใช้เป็นผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ที่สนใจในด้านวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

                                                                                             รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปัญญา
                                                                                                            หัวหน้าบรรณาธิการ
 
 
Copyright © คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ Special Issue (2023): Journal of KPRU Science Mathematics and Technology
					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ Special Issue (2023): Journal of KPRU Science Mathematics and Technology

The 1st KPRU International Student Research Conference on Science Mathematics and Technology on June 23, 2023, at the Faculty of Science and Technology in Kamphaeng Phet, Thailand marked several exiting milestones for our organization, it was the first international conference after the covid-19 pandemic, saw a dramatic increases in students and involvement. There were 10 oral presentations and 16 poster presentations from 5 different universities from 3 countries.

These highlights are important to mention because they demonstrate our contribution to the field of science and technology in higher education. The supportive and collaborative nature of the conference also builds on our mission to support students in the context of research and presentations.

เผยแพร่แล้ว: 30-10-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ