การวิเคราะห์ความเสียหายในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่เสียรูปที่อัตราความเครียด ที่แตกต่างโดยใช้กลไกความเสียหายต่อเนื่อง

ผู้แต่ง

  • วีระชัย ลามอ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v8.2019.258

คำสำคัญ:

การเปลี่ยนแปลงความเสียหาย, มอดุลัสยืดหยุ่น, อัตราความเครียด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ต้องการตรวจสอบการพัฒนาความเสียหายของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตโดยกลไกความเสียหายต่อเนื่องจากตัวแปรความเสียหาย  และ  ตลอดกระบวนการเสียรูปภายใต้อัตราความเครียดที่แตกต่าง 0.001 s-1, 0.005 s-1, 0.01 s-1 , 0.02 s-1 จากการศึกษาการเพิ่มขึ้นของอัตราความเครียดในช่วงแรก 0.001 s-1 ถึง 0.01 s-1  มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ประมาณ 0.33 และ 0.18 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในช่วงแรก อัตราความเสียหายมีการเพิ่มที่สูง เมื่ออัตราความเครียดเพิ่มมากขึ้น และต่อมาการเพิ่มขึ้นของอัตราความเครียดในช่วงหลัง 0.01 s-1 ถึง 0.02 s-1  มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความเสียหายที่น้อยกว่า ประมาณ 0.17 และ 0.11 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในช่วงหลังอัตราความเสียหายมีการเพิ่มที่ต่ำกว่า เมื่ออัตราความเครียดเพิ่มมากขึ้น

References

DARRAS, B. M., F. ABED, S. PERVAIZ and A. ABDUL-LATIF. Analysis of damage in 5083 aluminum alloy deformed at different strain rates. Materials Science and Engineering: A. 2013, 568(7),143-149.

KRAJCINOVIC, D. and S. MASTILOVIC. Some fundamental issues of damage mechanics. Mechanics of Materials. 1995, 21(3), 217-230.

STRAFFELINI, G. and A. MOLINARI. Evolution of tensile damage in porous iron. Materials Science and Engineering: A. 2002, 334(1–2), 96-103.

LIAO, I., Y. SUN, J. LIU and W. ZHANG. Applicability of damage models for failure analysis of threaded bolts. Engineering Fracture Mechanics. 2011, 8(3), 514-524.

BONORA, N., D. GENTILE, A. PIRONDI and G. NEWAZ. Ductile damage evolution under triaxial state of stress: theory and experiments. International Journal of Plasticity. 2005, 21(5), 981-1007.

DIAO, X. A statistical equation of damage evolution. Engineering Fracture Mechanic. 1995, 52(1), 33-42.

ALVES, M., J. YU and N. JONES. On the elastic modulus degradation in continuum damage mechanics. Computers & Structures. 2000, 76(6), 703-712.

BONORA, N. and G. M. NEWAZ. Low cycle fatigue life estimation for ductile metals using a nonlinear continuum damage mechanics model. International Journal of Solids and Structures. 1998, 35(6), 1881-1894.

VOYIADJIS, G. Z. and P. I. KATTAN. How a singularity forms in continuum damage mechanics. Mechanics Research Communications. January, 2014, 55, 86-88.

ZHOU, F., J. N. WANG and J. S. LIAN. An investigation of the plastic failure of spheroidized steels. Materials Science and Engineering: A. 2002, 332(1-2), 117-122.

LIU, J. H., X. Y. HAO, G. L. LI and G. S. LIU. Microvoid evaluation of ferrite ductile iron under strain. Materials Letters. 2002, 56(5), 748-755.

ORSINI, V. C. and M. A. ZIKRY. Void growth and interaction in crystalline materials. International Journal of Plasticity. 2001, 17(10), 1393-1417.

THOMSON, R. D. and J. W. HANCOCK. Ductile failure by void nucleation, growth and coalescence. International Journal of Fracture. 1984, 26(2), 99-112.

IBIJOLA, E. A. On some fundamental concepts of continuum damage mechanics. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2002, 191(13-14), 1505-1520.

BLAZ, L. and E. EVANGELISTA. Strain rate sensitivity of hot deformed Al and AlMgSi alloy. Materials Science and Engineering: A. 1996, 207(2), 195-201.

HADIANFARD, M. J., R. SMERD, S. WINKLER and M. WORSWICK. Effects of strain rate on mechanical properties and failure mechanism of structural Al-Mg alloys. Materials Science and Engineering: A. 2008, 492(1-2), 283-292.

โครงสร้างของโลหะที่เสื่อมสภาพภายใต้อัตราความเครียดที่เปลี่ยนแปลง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

ลามอ ว. . (2022). การวิเคราะห์ความเสียหายในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่เสียรูปที่อัตราความเครียด ที่แตกต่างโดยใช้กลไกความเสียหายต่อเนื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 8(8), 48–54. https://doi.org/10.60136/bas.v8.2019.258