กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความเสียหายในเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่เสียรูปที่อัตราความเครียด ที่แตกต่างโดยใช้กลไกความเสียหายต่อเนื่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy