ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-07-05

บทความวิจัย