ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

ISSN 2822-129X (Print)

ISSN 2985-0207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-05-02

ฉบับเต็ม