กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบจากปัจจัยพื้นฐานระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีหุ้นด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy