การพัฒนาชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กนิษฐ์ ตะปะสา กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมพงษ์ คำวงเวียน กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สุวรรณี เทพบุตรดี กองวัสดุและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.132

คำสำคัญ:

ชุดป้องกันการส่วนบุคคล, ชุดคลุมทั้งตัว ระดับ 4, โควิด-19

บทคัดย่อ

ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 เกิดการขาดแคลนชุดป้องกันการติดเชื้อ ที่ได้มาตรฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งชุดแบบ Coverall และแบบ Isolation gown เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีการผลิตชุดดังกล่าวภายในประเทศไทย ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Coverall ระดับ 4 ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 โดยได้ทดลองนำผ้าสปันบอนด์เส้นใยพอลิโพรพีลีน (PP) น้ำหนัก 40  gsm และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) น้ำหนัก 50 gsm มาเคลือบด้วยฟิล์มโพลิเอทิลีน (PE) แบบระบายอากาศ (Breathable film) น้ำหนัก 20 gsm ซึ่งจากการทดสอบพบว่าผ้าทั้งสองมีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับชุด Coverall ทางการแพทย์จากต่างประเทศ และสามารถป้องกันการซึมผ่านของเชื้อไวรัส Phi-X174 bacteriophage ซึ่งใช้เป็น phage suspension ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.027 ไมโครเมตร เล็กกว่าเชื้อ COVID-19 ที่มีขนาด 0.125 ไมโครเมตร  และนำผ้าไปตัดเย็บชุด Coverall พบว่าการเย็บตะเข็บแบบ Ultrasonic สามารถป้องกันการซึมผ่านของไวรัสได้  และจากการประเมินการใช้งานจริงของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าผู้ประเมินเห็นด้วยว่าชุดที่ตัดเย็บมีความเหมาะสมและใส่แล้วมีความคล่องตัว โดยมีความพึงพอใจกับชุดที่ทำจากผ้า PET มากกว่าผ้า PP

References

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Requirements and technical specifications of personal protective equipment (PPE) for the novel coronavirus (2019-ncov) in healthcare settings, interim recommendations, [online]. 2020. [viewed 1 January 2022]. Available from: https://iris.paho.org/handle/10665.2/51977

LILL, Martin. Coronavirus 2019-nCoV Update: Virus Size and Understanding EN 14126. [online]. 2020. [viewed 1 January 2022]. Available from: https://blog.lakeland.com/europe/coronavirus-2019-ncov-update-virus-size-and-understanding-en-14126

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Considerations for selecting protective clothing used in healthcare for protection against microorganisms in blood and body fluids. [online]. [viewed 1 January 2022]. Available from: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/protectiveclothing/default.html

ชุด Coverall ระดับ 4 ที่พัฒนาและนำไปสำรวจความพึงพอใจ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2022

How to Cite

ตะปะสา ก., ตั้งชัยวัฒนา ส., คำวงเวียน ส., & เทพบุตรดี ส. (2022). การพัฒนาชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 11(11), 77–86. https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.132