เผยแพร่แล้ว: 25-12-2020

ประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนมีผลต่อแรงบีบอัด

อดิศร ถมยา, สกล จิโนสวัสดิ์, นิวัติ กิจไพศาลสกุล, ประสงค์ หน่อแก้ว, เอกรัฐ อินต๊ะวงศา, ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

46-57