Contact

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
632 หมู่ 4 ถนนวาริน-พิบูล
ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 045 210 691
อีเมล : jrved_2022@ivene4.ac.th

Principal Contact

ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
Phone 0897178933

Support Contact

นายณัฐเดช ทองหล่อ
Phone 0922377851