Contact

กองจัดการวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 18 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนน กาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

Principal Contact

ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ
บรรณาธิการบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
Phone 0 7431 7655

Support Contact

นายทรงธรรม ธีระกุล (กองจัดการวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม)
Phone 0 7431 7655