กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคำนวนสมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้าคงที่และสนามแม่เหล็กด้วย วิธีการแบบดั้งเดิม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy