กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยากรณ์ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy