กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ MALDI-TOF MS ในการระบุชนิดของ Streptomyces อย่างรวดเร็ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy