กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติสำหรับอาคารพักอาศัย ด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาแบบบ้านเพกา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy