กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลเฉลยโซลิตอนของสมการ KORTEWEG-DE VRIES แบบปรับปรุงโดยวิธีการกระจาย SINEGORDON Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy