กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสำหรับการสอนภาคปฏิบัติ (4 ON) ตามชีวิตปกติใหม่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy