กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเส้นพิมพ์ชีวภาพจากเส้นใยกัญชงสําหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy