กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022): วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy