กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของพลังงานอินฟราเรดและเวลาที่ใช้ในการอบต่อคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส ของถั่วแมคคาเดเมียอบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy