กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคำนวณหาศักย์ไฟฟ้าภายในตัวนำทรงกลมกลวงรัศมีภายใต้ศักย์ไฟฟ้าบนผิวตัวนำทรงกลมกลวง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy