กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมการไดโอแฟนไทน์ n^x-5^y=z^2 เมื่อ n=11(mod20) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy