กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคุณภาพการบริการของสถาบัน สมาร์ท เบรน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy