กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบสารพฤกษเคมี ปริมาณฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลรวม และฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรม ของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากใบกระโดน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy