กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยลีนและการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy