กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy