กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีศักยภาพในการเป็นโพรไบโอติกจากกิมจิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy