กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Application of Mangosteen Peel Fermented Solution, Trichoderma harzianum, and Sodium Bicarbonate Mixed with Potassium Permanganate for Fruit Rot Control of Durian cv. ‘Monthong’ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy