กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปลูกฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เพื่อเป็นขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบสองขั้วไม่สมมาตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy