กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เสาเข็มรับแรงด้านข้างในชั้นดินเหนียวอัดตัว เกินปกติด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน: กรณีศึกษาเสาเข็มรับกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดยื่นรูปตัว T Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy