กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องวัดสภาพอากาศพื้นฐานอัตโนมัติ เพื่อรองรับการตัดสินใจเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy