กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจจับการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบไม่รุกรานโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy