กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อการทำงานของสมอง ด้านการยืดหยุ่นทางความคิดและด้านมิติสัมพันธ์ ของนักกีฬายูโดระดับเยาวชนหญิง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy