กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง รายวิชากับตำแหน่งงานทางด้านไอทีเพื่อขับเคลื่อนระบบอัจฉริยะทางด้านงานทรัพยากรบุคคล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy