กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ระดับความสุกของกล้วยจากภาพถ่ายด้วยโมเดลสีอาร์จีบีและการเรียนรู้แบบมีผู้สอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy