กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบติดตามดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพในการโดยสารรถรับ-ส่งประจำโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และ RFID Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy