กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทอึ้งกุ่ยเฮง สกลนคร จำกัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy