กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจําลองเชิงตัวเลขของการไหลแบบคาวิเตชั่นรอบไฮโดรฟอยล์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy