กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งปลาโดยใช้วิธีทากูชิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy