กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเศษเหลือต้นครามจากกระบวนการหมักสีธรรมชาติมาผลิตเป็นกระดาษหัตถกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy