กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจหาปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในเครื่องดื่มจากกัญชงด้วยเทคนิคอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy