กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจสอบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำมันงาด้วยเทคนิค นิวเคลียร์แมคเนติกเรโซแนนส์สเปก โตรสโคปี และ Accelerated Oxidation Test Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy