กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรเนื่องจากปัจจัยของความแปรปรวนของแรงตึงผิวระหว่างของเหลวและแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy