กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางแก้ไขการเกิดข้อบกพร่องในชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดึงของวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy