กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติของเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy