กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค GC-MS ร่วมกับ เทคนิค IDMS ในการแยกสารผสมเบนโซฟิโนน และอนุพันธ์ในกระดาษบรรจุภัณฑ์อาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy