กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาปริมาณสารในกลุ่ม PBBs และ PBDEs ในชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ RoHS โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy