กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีในระดับโมเลกุลของ โพลิเอทิลลีน-โค-โพรพรีน- โค-บิวทีน) เทอร์พอลิเมอร์ ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมคเนติกเรโซแนนส์สเปคโตรสโคปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy